https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

http://gxjkqi.cipp724.com

http://jto7zd.stokgd.com

http://hr72yi.yejy114.com

http://whzya7.nudgietv.com

http://tztg7x.247hotspot.com

http://7ugtff.zhaody99.cn

http://avpsrh.optinone.com

http://mhimfi.321ssl.com

http://drsqas.extramoretech.com

http://i2fgfk.bdworkin.com

当前位置:汽车频道 > 转载新闻 > 行业信息 > 正文

新车订单增至近40万辆 特斯拉盈利在望

2018-10-20 08:11:11   第一财经日报    参与评论()人
1.80金币 吉网吉刻APP记者贾子尧

2017年第一季度,特斯拉营收创历史新高,净亏损却扩大了。不过,这对于忙于生产Model3的特斯拉来说,不足为奇。

北京时间5月4日,美国电动汽车生产商特斯拉发布了2017年第一季度财报。财报显示,特斯拉第一季度总营收为26.96亿美元,同比增长135%,创下了公司历史上的单季营收新纪录;归属于普通股股东的净亏损为3.97亿美元(约合人民币27亿元),与去年同期的2.82亿美元相比有所扩大。其中,汽车业务营收为22.90亿美元,同比增长123%;发电和储能业务营收为2.14亿美元,同比增长了841%。

特斯拉营业收入的增长主要得益于汽车交付量的大幅上涨,今年第一季度,特斯拉交付了超过2.5万辆汽车,同比增长近69%。其中,ModelS的交付量为1.35万辆,同比增长5.9%;ModelX交付量是1.12万辆,同比大涨21.5%。在2016年度的财报中,特斯拉预测今年上半年将会交付4.7万至5万辆车,目前已完成目标的50%。

美国专业汽车评价公司凯利蓝皮书市场分析师JackNerad表示:“虽然特斯拉的销售额增长了69%,一季度的销售业绩令人印象深刻。但投资者期望看到的不仅仅是销售,而且是有利可图的销售。”而自从2010年以来,特斯拉在上市公司的历史上只迎来了两个盈利的季度。

对于投资者来说,其最为关注的则是特斯拉大众车型Model3的生产。特斯拉此前称Model3将于今年7月份量产,为了能够实现这个目标,特斯拉投入了大量的资金用于生产,此外,特斯拉还要扩建该汽车所需的充电网络、零售店和服务中心,加上去年11月对SolarCity的收购等因素,特斯拉今年第一季度大幅亏损。

在致股东的信中,特斯拉宣布将于年内在全球增加100个零售、配送和服务网点。而备受关注的Model3也将如期在7月投产,特斯拉预计Model3的周产量将在今年达到5000辆,并于明年(周产量)达到1万辆。目前,Model3的订单已经达到近40万辆,如果这些订单能够全部实现交付,那么特斯拉将实现持续季度盈利的可能。

但是,对于特斯拉来说,按时提供Model3也绝非易事。如今,Model3的投产工作还有待完善,生产Model3所需的一些工厂改进工作仍在进行中。而在一般情况下,汽车制造商在汽车准备生产前的几个月就已经完成了相关设备建设的工作,这样才有足够的时间对其进行详尽的测试。

 
京口 公和 西二村 回山镇 窑头乡 李七庄 中芯花园 南清店村委会 长白街道 山阴县 郭二庄 西会村 华丰宿舍 辛寺街街道 教练场 油房村村 聂固堆村委会 北小店乡 仁家 长堎乡 去掉此村 察布查尔县 蛇口街道 东沿村 双桥子
早点加盟车 早餐粥车 品牌早点加盟 加盟特色早点 早点加盟店有哪些l
早龙早餐加盟 山东早餐加盟 营养早点加盟 早点连锁加盟店 北京早餐加盟
豆浆早餐加盟 传统早餐店加盟 早点小吃店加盟 港式早点加盟 哪里有早点加盟
安徽早餐加盟 春光早餐工程加盟 清美早餐加盟 天津早点小吃培训加盟 雄州早餐怎么加盟