https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

http://51awyk.azfame.com

http://wtqe1l.medochay.com

http://ebnxui.bagsupplyer.com

http://e55ucu.525525.com.cn

http://9urcew.smartercu.com.cn

http://40pltg.askbotox.com

http://sewdwd.lycnlife.cn

http://f1ma05.6cvd.com

http://vtq5fx.901104.com

http://hf0nax.binsamex.com

上海频道
>新华网 > 上海频道 > 正文

大量破损小黄车停放断头路

2018-10-20 07:32:21 来源: 新闻晨报
最新传奇sf V-Sport版在车尾还有专属的V字徽标。

 

 宝山呼兰路上,ofo在绿化带随意堆放。本组图片/晨报记者 殷立勤

 广顺北路上,工作人员对ofo进行维修。

 近日,有网友称,大量被损坏的ofo小黄车出现在宝山区共和新路高架下的断头路处,而相似的情况也出现在长宁区,在广顺北路的断头处百辆小黄车停放在一起。调查发现,这些停放损坏小黄车的区域均为ofo暂用的维修点,在大量单车被破坏的情况下,维修人员便“暂借”公共区域,停放并维修一些损坏情况较低的小黄车。

 目前,临地停放在共和新路、广顺北路的故障车都已陆续移至附近郊区的仓库集中维修。

 师傅在此修车有数月

 根据网友提供的地址,近日记者来到共和新路,一辆辆损坏程度各不相同的小黄车一一排列在路边,一位修车师傅正埋头整修小黄车的链条。该师傅透露,此处为ofo的维修点,“有车子坏了就会运到这里来。”维修师傅表示,自己在此处修车也已有数月。而一些维修好的车子也会暂时停放在一边,等待ofo工作人员前来搬走。

 同样因为人流稀少而被放置单车的还有长宁区的广顺北路断头处,该处停放的小黄车数量甚至高于共和新路。

 两停车点数百辆车搬离

 昨天,记者再次来到共和新路的维修点发现,原先停放在石阶上的数百辆破损小黄车早已不见踪影,维修师傅也离开了该维修点。附近园区24小时执勤的保安说,这两天有ofo相关工作人员前来将车辆悉数运走,“听他们说这里不允许放这么多车子,所以一个晚上就把车全部搬走了。”

 在长宁区广顺北路,数百辆小黄车也已陆续搬离。

 断头路为三不管区域

 记者致电宝山区相关部门后获悉,目前尚未允许ofo在共和新路设置维修点。

 此外,ofo在共和新路处使用的区域属于宝山张庙区域,但是其停放车辆的区域又属于另一开发区,为“三不管区域”。

 ofo 相关工作人员表示,“有些车子只有一些很小程度的损坏,如果特意运送到仓库,成本会很大。”同时,为了保证可以尽快将损坏的单车重新投入使用,ofo便会借用一些不会影响到市民生活的区域对单车进行维修,“不过一旦有负面的情况出现,我们就会迅速将单车撤离。”目前,ofo对于损坏的单车会专门运送到相关维修仓库,之后也会加大对维修仓库点的建设。

 但不少市民质疑,这些“断头路”其实都是公共区域,ofo没有获得允许,为了降低成本就“看情况”占用,不太合理,相关部门应介入管理。

【纠错】 [责任编辑: 孔亮 ]

Copyright ? 2000 - XINHUANET.com All Rights Reserved.

制作单位:新华网股份有限公司
版权所有:新华网股份有限公司

010070120010000000000000011123141362070921
院下 于家园 龙泉山庄 北丁庄村村委会 三丫松 程村村委会 邵东县 措周乡 深圳宝安国际机场 堆子前镇 谭家湾水库管养所 工人俱乐部 魏家庄 河唇 下符桥镇 金鹅寺 营口路 烂帐 张畈乡 李家下埠河西 章郭 靳江路 雁户庄 夹塘村 兴隆农场
早餐豆腐脑加盟 中式早点快餐加盟 中式早餐店加盟 春光早点加盟 特色早点加盟店
加盟包子 正宗早点加盟 连锁店加盟 哪家早点加盟好 杨国福麻辣烫加盟
营养早点加盟 早餐连锁店 早点 加盟 上海早餐加盟 清真早点加盟
天津早餐加盟 早餐店加盟 知名早餐加盟 北京特色早点加盟 早餐连锁 加盟