https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

http://9vgybn.levinent.com

http://m0yweh.zacharybabin.com

http://uamlog.3dhistology.com

http://56s0n6.welchnh.com

http://n0a6re.joferts.com

http://r1oajl.smlacdst.com

http://kofwec.xz126.cn

http://bz5hli.azfame.com

http://00vk6i.stokgd.com

http://vnlugj.hadakano.com

超级大乐透再井喷7注头奖 郑州彩民揽获950万
本文来源: 郑州晚报 2018-10-20 07:29:44 编辑: 睢媛媛
全文朗读
大奖井喷不能停!5月3日,体彩大乐透第17050期中出7注头奖,其中天津、辽宁、浙江中奖者实施追加,加上派奖奖金,单注奖金达到1379万多元。

大奖井喷不能停!5月3日,体彩大乐透第17050期中出7注头奖,其中天津、辽宁、浙江中奖者实施追加,加上派奖奖金,单注奖金达到1379万多元。河北一名中奖者实施2倍投注,加上派奖奖金,中得1724万多元头奖。开奖结束后,体彩大乐透奖池储备仍达35.89亿多元。

前区最冷号现身

第17050期体彩大乐透的中奖号码为:前区“12、14、17、20、28”;后区“02、06”。前区冷两头热中间,“0”字头、“3”字头号码空开,第一冷号“28”在隐身29期终于开出,“12”、“14”双双复制上期;后区则开出双小双偶组合,其中“06”遗漏12期后开出。

前区最冷号码“解冻”,目前前区最冷号码由“03”取代,截至第17050期失踪28期,另外“24”也遗漏20期;后区最冷号码则以失踪25期的“04”一枝独秀。

7注头奖3注追加

当期一等奖中出7注,其中3注追加,根据派奖活动规则,瓜分1000万元派送奖金后,基本头奖单注奖金862万多元(含113万多元派奖奖金),追加头奖单注奖金高达1379万多元(181万多元派奖奖金)。

数据显示,3注追加头奖分落天津、辽宁、浙江,浙江追加头奖落户衢州市,中奖彩票是一张“11+2”追加复式票,除了1注追加一等奖,还中出30注追加三等奖及多注固定奖,单票总奖金达到1413万多元;天津头奖出自武清区,中奖彩票是一张5注追加单式票;辽宁追加头奖出自锦州,中奖彩票是一张1注追加单式票。

4注基本头奖有2注落户河北石家庄,由一张2倍1注单式票所中,单票总奖金达到1724万多元;另外2注分落河南郑州及山东青岛,前者的中奖彩票是一张胆拖复式票,除了1注一等奖外,还中出2注二等奖、57注三等奖及多注固定奖,单票总奖金达950万多元;后者中奖彩票是一张5注单式票。

固定奖派奖1887万

同期二等奖中出47注,每注奖金为20.02万元;其中21注采用追加投注,每注多得奖金12.01万元。追加后,二等奖单个总奖金为32.03万元。三等奖开出614注,每注奖金为5661元;其中343注采用追加投注,每注多得奖金3396元。追加后,三等奖单个总奖金为9057元。

体彩大乐透5亿元派奖活动,在连续20期每期注入1000万元用于一等奖派发之余,还有高达3亿元用于固定奖四/五/六等奖的追加投注派奖。在第17050期,四等奖有1.58万注是追加投注命中,每注还派奖奖金100元;五等奖有31.19万注是追加投注命中,每注获得派奖奖金5元;更是有311.9万注追加投注命中六等奖,每注获得派奖奖金5元。

奖池仍达35.89亿

开奖后,体彩大乐透奖池达35.89亿多元。周六晚,体彩大乐透将迎来第17051期开奖,届时,体彩大乐透“5亿元大派奖”活动将继续为头奖送出1000万元派奖奖金。欢迎下载新华炫闻手机客户端

标签: 超级大乐透
发表评论
您的观点仅代表您本人,请文明发言,严禁散播谣言和诽谤他人
发布
用户举报
 
感谢您的举报,新华安全中心将在调查取证后,对举报内容进行处理。
您举报的是
请选择举报的类型(必选)
色情广告假冒身份
政治骚扰其他
您可以填写更多举报说明:
   
010070240010000000000000011200000000000000
浙江萧山区靖江镇 枫香村 樱桃村 聂日雄乡 大宛马 石狮市工商管理局 凤翔小学 寿山乡 杜家村 坛洛镇 福建集美区灌口镇 桐木漯瑶族乡 古海道 王莽 国华乡 忻城 汇城新村 新民场镇 火车站 新华街北社区 环湖中路 霞云 贺家山 魏善庄开发区 谷德乡
杨国福麻辣烫加盟费 早餐粥加盟 自助早餐加盟 快客加盟 春光早点加盟
早点快餐加盟店 上海早点 北京早点加盟 安徽早点加盟 早餐包子加盟
小投资加盟店 黑龙江早餐加盟 春光早点加盟 全福早餐加盟 早点 加盟
早点小吃店加盟 早餐粥车 放心早点加盟 美味早点加盟 加盟早点店